De geestelijke machten volgens het Oude Testament – MP3

12.00

Prof. dr. Mart-Jan Paul doceert Oude Testament in Leuven en in Ede.

Ook is hij eindredacteur van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament. Hij heeft zich jarenlang verdiept in occultisme en bevrijding. Tijdens de studiedag combineerde hij beide terreinen.

Er is een bijzondere relatie tussen God en Israël en daarom zijn occulte praktijken voor dat volk verboden. Wat waren de geestelijke machten in de periode van het Oude Testament? We lezen over realiteiten achter de afgoden, over toverij tegen Israël, over het raadplegen van de geest van een dode, en over het raadplegen van de lever van een dier om de toekomst te weten te komen. Ook de negatieve gevolgen van het contact met de verkeerde geestelijke wereld staan beschreven. Aan de positieve kant: wat betekenen de engelen in Gods legermachten? Hoe zijn engelen aangesteld over de volken van deze wereld, en hoe worden zij gestraft als zij ontrouw zijn? Wat betekent het dat de God van Israël ‘de God der goden’ is? Is satan een ‘zoon van God’?

Wat kunnen we leren van de Griekse vertaling, die soms iets afwijkt van de Hebreeuwse tekst? In de periode tussen Maleachi en het Nieuwe Testament (ongeveer vier eeuwen) is veel nagedacht over de geestelijke wereld van engelen en demonen. Toen zijn er ook apocriefe en pseudepigrafische boeken ontstaan. Ze hebben minder gezag dan de Bijbelboeken, maar geven wel inzicht in de manier waarop de Joden het Oude Testament hebben uitgelegd. Wat is daar bijvoorbeeld geschreven over de ‘zonen van God’ en ‘dochters van de mensen’ in Genesis 6?

De bedoeling van de lezingen is: het bieden van een overzicht van Bijbel gedeelten die zelden aan de orde komen in onze gemeenten, maar die toch betekenis hebben voor het verstaan van onze tijd. Nu het heidendom steeds meer invloed uitoefent in Nederland, is het van belang meer Bijbelse kennis te hebben van de geestelijke wereld. In de lezingen komt steeds de verbinding met het Nieuwe Testament en met onze hedendaagse situatie naar voren.

Mart-Jan Paul heeft met deze studiedag een begin gemaakt met een tweedaagse studie over de geestelijke wereld. Hij belicht dit thema vanuit het Oude Testament. Joost Verduijn zal het laatste deel voor zijn rekening nemen met als titel ‘de geestelijke wereld volgens het Nieuwe Testament’, met daarbij praktische handvatten voor de bediening. Ook deze studie zal op DVD en MP3 verkrijgbaar zijn.

Categorie:

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.